خانه » Kotlin » آموزش تصویری Kotlin

آرشیو دسته بندی: آموزش تصویری Kotlin اشتراک!


آموزش مقدماتی زبان کتلین به صورت جدی

کاتلین در اندریود قسمت دوم

  قسمت دوم کاتلین در اندروید ساخت لیست ویو با اداپتر        
ادامه مطلب »

کاتلین در اندریود قسمت اول

  قسمت اول    کاتلین در اندروید آشنای با آرایه ها و مقدار دهی یک لیست ویو ساده      
ادامه مطلب »
رفتن به بالا