خانه » Kotlin » آموزش تصویری Kotlin

آرشیو دسته بندی: آموزش تصویری Kotlin اشتراک!


۴۰۰ در صد گرافیک در برنامه نویسی اندروید رو سریعتر کنیم

استفاده از کتابخونه anko در کتلین باعث میشود تا ۴۰۰ در صد سرعت  لود گرافیک  بیشتر شود    
ادامه مطلب »

آموزش مقدماتی زبان کتلین به صورت جدی

کاتلین در اندریود قسمت دوم

  قسمت دوم کاتلین در اندروید ساخت لیست ویو با اداپتر        
ادامه مطلب »

کاتلین در اندریود قسمت اول

  قسمت اول    کاتلین در اندروید آشنای با آرایه ها و مقدار دهی یک لیست ویو ساده      
ادامه مطلب »
رفتن به بالا